I länken här nedan kan du hitta nyttig o bra info innan ditt sto kommer till oss, samt dräktighet o fölning

www.avelssto.se

Extern webbsida