Semin!!

 

Vi har fått en del förfrågningar om ang. semin. Våra hingstar kommer tappas till fryst semin hösten -2018.

Så f.r.o.m våren 2019 kan man köpa fryst semin från am curlyhingstarna:

-Stag Creek Heartdancing ABCR 3811, avelsgodkänd 40p. Värdebevis AB.  150 cm i mnk.

-Kopper kid.   108 cm i mnk.