Semin!!

 

Vi har fått en del förfrågningar om ang. semin. Våra hingstar kommer tappas till fryst semin hösten -2019.

Så f.r.o.m våren 2020 kan man köpa fryst semin från am curlyhingsten:

-Stag Creek Heartdancing ABCR 3811, avelsgodkänd 40p. Värdebevis AB.  150 cm i mnk.